Samarbeten

Huvudsponsor

Hemsidan bedrivs i samarbete med intresseorganisationen Attention Karlstad Värmland, som är en lokalförening till riksförbundet. Här finner ni information om Attentions verksamhet.


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning, OCD (tvångssyndrom) och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbets-marknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. Förbundet har i dag över 16 000 medlemmar varav drygt 500 finns i Värmland.


Lokalföreningen Attention Karlstad-Värmland

Vi försöker stötta medlemmarna genom bl.a. anhörigträffar, barn och ungdomsaktiviteter, studiecirklar och andra aktiviteter där deltagarna kan umgås, dela erfarenheter och tips.

Föreningen vill även sprida information i samhället genom tex föreläsningar, delta i sammankomster med företag, landsting och kommuner där vi kan göra vår röst hörd.

Vi stöttar ekonomiskt Facebook-gruppen "Tillsammans - Lekgrupp  för barn och ungdom med NPF" som vi tycker gör ett utmärkt jobb att anordna aktiviteter och knyta samman familjer som har barn och ungdomar med NPF. Vi vill även stötta gruppen vid vissa aktiviteter i Värmland. 
Samarbeten

Banner och logga

© Upphovsman till logga och banner är Alexandra Guseva. Är ni intresserade av hennes illustrationer så besök hennes Facebook och hemsida.Attention Stockholms län


Only for Heroes och Funka Mera

Fritidsinfo

Kort om föreningen Fritidsinfo

Föreningen har ett tydligt mål med den kostnadsfria tjänsten Fritidsinfo.se:

Att göra det möjligt för Alla att Hitta, Planera och Delta på olika kultur -och fritidsaktiviteter.

Vi driver idag en inspirerande blogg, publicerar redaktionella artiklar och reportage för att ytterligare inspirera besökarna.

AdhdHjärtat

Copyright Tillsammans - Lekgrupp för barn och ungdom med NPF @ All Rights Reserved